زندگی

يسنا يعني ستايش وپرستش به حالت شادماني.

يسنا(yasna):اوستايي،هم ريشه با يشت،درلغت به معني پرستش،ستايش،نماز،و دراصطلاح نام يكي از بخشهاي پنجگانه اوستا ومهمترين انهاست.

+نوشته شده در جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت13:19توسط yasna | |